HOMEWORK4

 

 

1. Sho-Hua cloned a gene in the lab. The DNA sequence is listed
here:

AATTAATTCTCTCAATCAAATCCAATTTTCTCCCTATAAAAACCCTAAGGTCCTATA

GTGTTCTATATCCAACACTAGCTCCTACTCCCTAAAGCATTTATTATATCTTCCCCT

AGCTAGATACTTCATTCCACAAATAGTTTGCAGCTTTTTCTTTTCCTCTAAAACAAT

GGAAATAGCTGGGAAAATTGCATGCTTTGTGGTATTGTGCATGGTGGTAGCTGCACC

CTGCGCAGAAGCCATAACCTGTGGCCAGGTTACGTCGAATTTGGCACCTTGTCTTGC

TTATCTTAGAAACACGGGGCCTCTGGGACGTTGTTGCGGTGGCGTTAAGGCTCTGGT

GAATTCTGCAAGGACCACAGAAGATCGTCAAATTGCATGCACTTGCCTGAAATCAGC

TGCAGGTGCTATTTCTGGAATCAATTTGGGCAAAGCTGCTGGTCTCCCTAGTACTTG

TGGTGTCAATATTCCTTACAAGATCAGCCCTTCCACTGACTGCTCCAAGTACCTCAC

TTTTTTTCTCTCTCATGCTATTCTTATCCTTATATTCTATCTGCTTCATTTTCGCTT

ATCTTTTAAATTTTTTATTCGGAATCTTTATACCA
 

Please help him to identify the gene and its protein sequence.

anm-010.gif (8129 bytes) flower.gif (9114 bytes)

Answer:

         可以利用NCBI的blast(blastn及blastx),在利用NCBI的ORF finder找到其protein

sequence.

1.blastn

2.blastx

3.ORF finder

 

foot.gif (5088 bytes)

 

2. How many nucleotide and protein sequence of Lycopersicon
esculentum were know?

Please find its class II small heat shock protein mRNA,
complete cds.

anm-010.gif (8129 bytes) 

Answer:

         1.Lycopersicon   esculentum  已知的nucleotide有817種protein有1092種.(tomato)

 

          2.class II small heat shock protein mRNA:(738bp)

               1 tacggctgcg agaagacgac agaaggggac tgcaattaca aatcaaacca aaattgacaa
             61 atttcacgca caaaatcaca atatccaaaa atttctcaat actgaaaatg gatttgaggt
           121 tgttgggtat cgataacaca ccactcttcc acactctcca ccatatgatg gaagctgccg
           181 gtgaagattc cgacaagtct gtcaatgcac catcaaggaa ctatgttcgt gatgctaagg
           241 ccatggctgc tacaccagcg gatgtgaagg agtatcctaa ttcgtatgtt tttgttgtgg
           301 atatgccagg gttgaaatct ggagatatca aagtgcaggt ggaagaagac aatgtgctgt
           361 tgattagtgg tgaaaggaag agggaagaag agaaagaagg tgcaaagttt attaggatgg
           421 agagaagggt tgggaaattc atgaggaagt ttagtctgcc agagaatgcg aatactgatg
           481 caatttctgc agtttgtcaa gatggagttc tgactgttac tgttcagaaa ttgcctcctc
           541 ctgagccaaa gaaacccaaa acaattgagg tgaaagttgc ttgaagttat ggactctgtt
           601 ttgatggttt gtggtatgat gtagtagaaa taaagttgta ggagtagtga acttttcctt
           661 tcatctttct gctatgtttt cacgtctgtt tgaatgttac aatagccatg ggtattgttt
           721 gttttgatgc caaaaaaa

bg059-1.gif (1903 bytes)