Lab fellows (present and past)

 

Ph D students

Yu-Ching Chang (2002- )

Ming-Li Liou (2003-)

Ezhilan Sathyapriya Taniga (2005-)

Alex Wang (2006-)

Chu-Bin Liao (2001-2006) obliged military service

Hsiu-Ching Huang (1996-2001) CEO, PRIT biotech company

Bor-Show Tzang (1995-2000) Ass. Professor, Institute of Biochemistry, Chung San Medical University

Hseh-Wei Chang (1995-2000) Ass. Professor, Faculty of Biomedical Science and Environmental Biology, Kaohsiung Medical University

Yi-Wen Liu (1990-1994) Ass. Professor, Department of Life Science, Tung-Hai University

Master students

Pei-Yi (Joyce) Li (2005-)

Hsieh Pei-Yi (Polly) Chiang (2005-)

San-Long Shih (2004-)

Shu-Fu (Kate) Chu (2004-2006)

Hsun (Myrna) Li (2003-2005)

Tai-Wei (Debby) Chang (2003-2005)

Yen-Ting (Goose) Chuang (2002-2004)

Yi-Chih Tsai (2001-2003)

Hsiao Chun Tseng (2001-2003)

Yi-Fu Huang (2001-2003)

Yi-Yin Wu (2000-2002)

Chien-Wen Kao (2000-2002)

Yu-Ching Chang (2000-2002)

Chu-Bin Liao (1999-2001)

Yun-Jung Chiang (1998-2000)

Hsin-Chieh Lan (1998-2000)

Jia-Shing Chen (1998-2000)

Kuo-Pao Lai (1998-2000)

Chien-Chih Yu (1997-1999)

Mandy Hsu (1997-1999)

Yi-Chyi Lai (1996-1998) Ass. Professor, Institute of Biochemistry, Chung San Medical University

Ching-Yang Cheng (1995-1997)

Jih-Lin Ho (1995-1997)

Sheue-Ting Ding (1993-1995)

Jia-In Liu (1993-1995)

Wei-Li Liu (1992-1994)

Gung-Shen Chen (1992-1994)

Su-Fang Wen (1991-1993)

Jia-Chi Lin (1991-1993)

Hai-Ming Chen (1991-1993)

Jung-Te Chen (1990-1992)

Yeu-Chin Lee (1990-1992)

Lab assistants

Yi-Chih Tsai (2006-2007)

Hsun (Myrna) Li (2005-2006)

Yi-Chen Chou (1990)

Summer Visiting students

Zhu-Qing (Tina) Liu (2006) China Technical and Science University

Yun-Ching Li (2005) Su-Chou University

Ren-Bin Dong (2005) Su-Chou University

Yenni Kasim (2002) Tsing-Hua University (Beijin)

Hung-Mei Liu (2001) Lan-Chou University