Dr.Jui-Chou Hsu's lab

 

徐瑞洲老師 實驗室
Institute of Molecular Medicine, Dept. of Life Science, NTHU

Current Members

Post Doc. & Ph.D

Li-Hsun Chang Chiao-Ming Lin Yu-Huei Ho Pei-Yi Lin
Mong-Ting Lien Yu-Chiao Li  

Master

Wen-Ting Yang Lien-Chieh Cheng Ching-Chun Chen  
       

Assistant

       
       

Undergraduate

 
       

*in order of the last names alphabetically

 

Former Members

Post Doc. & Ph.D

Li-Ying Chen Jiunn-Chin Wang Hui-Ping Lin  
       

Master

Hui-Min Chen Yi-Chuan Huang Ten-Cheng Wang Shiao-Yun Chiang
Yueh-Hui Lin Yi-Ting Pan Yi-Hsuan Lin  

Undergraduate

       
       

*in order of the last names alphabetically; since 2008